תנאים סוציאליים בענף השמירה

ככלל, בכל ענפי העבודה קיימים תנאי שכר ותנאים סוציאליים ספציפיים. בענף השמירה והאבטחה מתקיים צו ההרחבה, שלו תנאים ייחודיים, כמו גם חוקי מגן הקבועים בחוק.

העובד בענף זה זכאי לזכויות ייחודיות מתוקף צו ההרחבה בענף השמירה והאבטחה החל משנת 2014.

זכויות עובד בענף השמירה והאבטחה בהתאם לצו ההרחבה החל משנת 2014:

 

1. שכר מינימום לעובדים בענף השמירה:

החל מינואר 2017, שכר המינימום של עובדים בענף השמירה הינו שכר של 28.50 ₪ לשעת עבודה.

שכר המינימום לעובד בהיקף של במשרה מלאה מסתכם בשכר של 5300 ₪.

למרות זאת, שכר המינימום של עובדי שמירה בתחום אבטחת טיולים ומשלחות עומד על שכר של 26.88 ₪ לשעת עבודת וכ- 5000 ₪ לחודש למשרה מלאה.

חשוב לציין כי אי תשלום שכר מינימום ואיחור במועד התשלום מהווה עבירה פלילית על החברה המעסיקה.

 

2. החזר הוצאות נסיעה לעובד בענף השמירה:

עובדי מירה ואבטחה זכאים להחזר נסיעות עבור כל יום שבו השתמשו בתחבורה ואו היו עשויים להשתמש בתחבורה.

בהתאם לצו ההרחבה משנת 2016 גובה החזר נסיעות לעובד הוא עד 22.60 ₪ ליום, או לפי עלות כרטיסיית נסיעות הנדרשת או ע”פ כרטיסיית “חופשי חודשי” לפי הזול מבניהם מלבד שבתות וחגים שבהם אין תח”צ.

יחד עם כל הנאמר, צו ההרחבה מונה שורה של הוראות נוספות בעניין החזר הנסיעות כך שאם המעסיק מסיע את העובד הלוך ושוב ועל חשבונו, המעסיק אינו חייב לשלם החזר נסיעות עבור ימי עבודתו של העובד.

 

3. תנאי שכר ייחודיים בענף השמירה ואבטחה:

א. קרן השתלמות – העובד בענף זה, זכאי לתשלום קרן השתלמות.

על העובד להפריש כ2.5% משכרו הבסיסי ומתשלום דמי ההבראה, והמעסיק מפריש 7.5% מרכיבי שכר אלה.

 

ב. בגדי עבודה – במגזרים שונים בענפי העבודה ישנה התחייבות מכוח הסכמים קיבוציים וצווי הרחבה לספק לעובד בגדי עבודה על חשבון המעסיק.

בענף השמירה נקבע כי על העסיק לספק לעובד בגדי עבודה על חשבונו.

 

ג. סבסוד ארוחות לעובדי שמירה ואבטחה – עובדי קבלן בתחום השמירה והאבטחה זכאים לסבסוד ארוחות במזנון במקום העבודה,

וזאת אם מזמין העבודה נוהג לסבסד את עלות הארוחות לעובדיו הישירים.

יש להבדיל בין עובד אשר עובד במוסד ציבורי בו עובדי המוסד הישירים זכאים לסבסוד ארוחה לבין עובד שעובד במגזר הפרטי.

עובד במגזר הציבורי יהא זכאי לסבסוד ארוחה ככל שמזמין השירות מסבסד לעובדיו הישירים ארוחה,

כל העובד יהא זכאי לסבסוד ארוחה בהתאם לעובדיו הישירים של מזמין השירות במגזר הציבורי.

כמו כן, עובד שעובד במגזר הפרטי גם זכאי לסבסוד ארוחה בהתאם לצו ההחרבה החל משנת 2014.

 

ד. מתנות לעובדי קבלן בתחומי השמירה – עובדי שמירה ואבטחה זכאים החל מנובמבר 2014 לקבל מתנות ממזמין השירות,

וזאת בכל פעם שהוא מעניק לעובדיו הישירים מתנה מוחשית .

 

ה. שי לחג – חברת קבלן לעובדי שמירה חייב להעניק לעובדיו שי לחג בערב ראש השנה ובערב חג הפסח.

חשוב לציין כי על המעסיק לשלם שי כספי ולא שי מוחשי.

כמו כן, עובדים במגזר הציבורי גם זכאים לקבל שי כספי בחגים המצוינים מעל.

סכום השי יתווסף לתלוש שכרו של העובד ובערבי חג המצוינים העובד זכאי לשי בסך 212.50. סכום השי יעודכן ע”פ שיעור מדד חודש ינואר של השנה הקלנדרית שבה משולם השי.

 

אנחנו בחברת G.R.Defense מלווים ע”י עורכי דין מתחום דיני העבודה כך שלחברתנו חשוב לעמוד על כלל התנאים הקבועים בחוק ומשכך החברה משלמת את כלל זכויות העובד בכפוף לקבוע בחוק ובהתאם לכלל צווי ההרחבה הרלוונטיים.

יחד עם זאת, בחברתנו רואים במעלה ראשונה את זכויותיו של העובד ע”מ לשמרו כעובד מקצועי.